Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu dostępnego w domenie www.sympozjumicx.pl. Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum. Administrator Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych w Serwisie, tj. 3Z Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (ul. Wyszyńskiego 85, 41 – 940 Piekary Śląskie), przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i stosuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

§ 1
Dane użytkowników są przetwarzane do następujących celów:
1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – m.in. w celu nawiązania kontaktu, umożliwienia dokonania zakupu i wyboru towarów, organizowania szkoleń tematycznych oraz informowania o szkoleniach, dostarczania newsletteru,
2. w celach statystycznych i analitycznych – zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie Serwisu,
3. w celu przeciwdziałania nadużyciom oraz działaniom na szkodę Serwisu.

§ 2
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”), a przypadkach organizowania szkoleń lub sprzedaży towarów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

§ 3
Serwer, na którym znajduje się Serwis gromadzi dane techniczne dotyczące komunikacji pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem. Gromadzone dane nazywane są logami serwera i znajdują się plikach przechowywanych na serwerze. Informacje z plików logów nie zawierają wrażliwych danych Użytkownika, a zawierają jedynie: adres IP użytkownika, nazwę sieciową komputera użytkownika, dostawcę Internetu użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej użytkownika, dokładny czas wywołania strony. Tego typu informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych oraz do tworzenia statystyk.

§ 4
Adresy IP, dzięki którym można ustalić skąd nastąpiło połączenie się z Serwisem będą potencjalnie wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do celów statystycznych oraz technicznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym (policja, prokuratura) na podstawie osobnych przepisów prawa, w szczególności jeśli zostanie stwierdzone naruszenie prawa, próba włamania lub działanie na szkodę Portalu.

§ 5
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora to wszelkie dane podane przez osobę, której dane dotyczą, w jednym z formularzy dostępnym w Serwisie, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne, szczegółowo wymienione w danym formularzu. Umieszczenie danych osobowych w treści formularza w połączeniu z zaznaczeniem pól, zawierających oświadczenia użytkownika, rozumiane będzie jako zgoda na przetwarzanie wszelkich podanych w ten sposób danych osobowych, w celach określonych w klauzuli zgody oraz w niniejszej polityce prywatności.
Naciśnięcie przycisku „subskrybuj” oraz wpisanie swojego adresu e-mail w polu Serwisu dotyczącym otrzymywania newsletteru oznacza dla Administratora wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (adresu e-mail) w celach związanych z otrzymywaniem newsletteru.

W ograniczonym zakresie Administrator może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na Serwisie. Cookies służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

  • utrzymanie sesji użytkownika;
  • zapisanie stanu sesji użytkownika.

Niektóre cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

  • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
  • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
  • przywrócenie sesji użytkownika.

§ 6
Dane osobowe osób, których dane dotyczą, przechowywane będą przez Administratora przez okres uzależniony od postawy przetwarzania danych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres aż do odwołania zgody. Podanie danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody, jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość wykonania pewnych czynności przez Administratora.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie umowy, dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres trwania umowy, świadczenia usług lub okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, zależnie od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy.

§ 7
W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), osobie, której dane dotyczą, dodatkowo przysługują następujące prawa: prawo do wycofania zgody, w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

§ 8
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również ewentualne skargi dotyczące tych kwestii prosimy o kontakt na adres info@3z.pl.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możliwy jest oczywiście także kontakt bezpośredni w siedzibie Administratora, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

3Z Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 85
41-940 Piekary Śląskie
tel. +48 32 767 70 70

§ 8
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.